Jelenlegi hely

XXIV. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny

2018-ban már 24. alkalommal kerül megrendezésre az Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny, melyet idén a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (SZTE TTIK) Műszaki Informatika Tanszéke és az Informatika Oktatásáért, Kutatásáért Alapítvány  szervez.

A Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület (FIOM)

A FIOM tehetséggondozó programjának keretében a kiemelkedő motivációjú diákok – akiknek irányítástechnikai érdeklődése túlmutat a tanterv kínálta kereteken – lehetőséget kapnak tudásuk összemérésére az egyesület által évente megrendezett Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Versenyen (röviden PLC verseny). A verseny célja az irányítástechnika, ezen belül a PLC programozás oktatási színvonalának emelése, az oktatók, hallgatók és az ipari, kereskedelmi szakemberek kapcsolatának erősítése. Továbbá a korszerű irányítástechnikai berendezések megismerésének elősegítése, emellett a hallgatók közötti versenyszellem és kooperáció kialakítása.

 

Nevezési és részvételi feltételek

A versenyen a műszaki felsőoktatási intézmények BSc vagy MSc képzésében résztvevő, nappali tagozatos, aktív (nem szünetelő) státusszal rendelkező hallgatói vehetnek részt. Intézményenként legfeljebb két csapat nevezhető, csapatonként maximum három fővel. Két csapat nevezése esetén a csapatoknak eltérő gyártójú PLC-vel kell indulniuk.

Minden nevezett csapatnak magával kell hoznia a feladatok megoldásához:

 • egy zsebszámológépet az elméleti feladatsorhoz (okos telefon nem használható);
 • a saját PLC-jét, amely legalább 16/16 digitális be-/kimenettel rendelkezik;
  • Kizárólag PNP tranzisztoros kimenetű PLC használható a versenyen!
 • a programfejlesztéshez használandó számítógépet és szoftvert;
 • 24V tápegységet (24V tápfeszültségű PLC esetén);
 • kéziszerszámokat (pl. csavarhúzót) és a szükségesnek ítélt műszereket (pl. multimétert);
 • a korábbi versenyeken rendszeresített csatlakozókábelt.

Minden részt vevő hallgatónak hoznia kell a versenyre:

 • 30 napnál nem régebbi BSc vagy MSc, nappali tagozatos, aktív státuszú hallgatói jogviszony igazolást;
 • adóazonosító jelet (adószámot) igazoló okmány másolatát;
 • társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ számot) igazoló okmány másolatát;
 • állandó lakcímet igazoló okmány másolatát;
 • diákigazolvány arcképes oldalának másolatát;

A versenyre nevezni a nevezési lap kitöltésével lehet.

A verseny lebonyolítása

A PLC verseny minden évben 3 egymást követő munkanapon kerül megrendezésre. Az első nap délutánján a hallgatói csapatoknak egy 10 kérdésből álló elméleti feladatsort kell kitölteniük 1 óra alatt. Az elméleti feladatsor kérdései a versenyre nevezett intézmények felkészítő tanárai által beküldött kérdéssorból kerülnek kiválasztása az alábbi témakörökben:

 • méréstechnika;
 • elektrotechnika (villamosságtan);
 • digitális technika;
 • informatika;
 • mechatronika;
 • pneumatika;
 • szabályozás- és vezérléstechnika;
 • MSZ EN 61131 (IEC 1131) szabvány elemei;
 • alapszintű PLC programozási ismeretek.

A feladatsorok megoldásait a felkészítő tanárok a beadást követően értékelik. A beadott feladatlapokon titkos azonosító található, hogy elkerülhető legyen a részrehajlás.

A második és harmadik napon gyakorlati feladatmegoldás zajlik. A hallgatóknak mindkét napon 5-5 órájuk van, hogy elkészítsék egy valós vagy szimulált technológia vezérlését. Az adott napi technológia vezérlésének elkészítése során a hallgatói csapatok maximum 2-szer tesztelhetnek 10-10 percig. A gyakorlati feladatok megoldását a bemutató során egy 10 tagú (nevezett intézmények felkészítő tanárai) zsűri pontozza.

Díjazás

A verseny során az első három helyezett csapat tagjai a FIOM felajánlásából pénzjutalomban részesülnek, a felkészítő intézmények pedig a helyezés sorrendjében választhatnak a verseny támogatói jóvoltából.

 

A verseny időpontja: 2018.március 26-28

Jelentkezési határidő: 2018.január 31.

Főszervezők:

 • Dr. Kincses Zoltán
  • +36204631329
  • kincesz[@]inf.u-szeged.hu
 • Dr. Pletl Szilveszter
  • pletl[@]inf.u-szeged.hu

FIOM facebook oldal