Jelenlegi hely

Tanszékcsoporti szeminárium

Félév: 
2014/15 I. félév
Helyszín: 
Árpád tér 2. II. em. 220. sz.
Dátum: 
2014-12-02
Időpont: 
14:00-15:00
Előadó: 
Szeidl László (Óbudai Egyetem)
Cím: 
HOSVD és alkalmazásai
Absztrakt: 
A HOSVD (Higher Order Singular Value Decomposition) egy magasabb rendű
tenzorokra vonatkozó általánosítása a mátrixok szinguláris érték felbontásának
(ld. Lathauwer, De Moor, Vandevalle, 2000), tulajdonságaik között szoros
analógia áll fenn. Ez a felbontás, többek között, lehetőséget nyújt az
irányításelméletben a paraméterváltozóban lineáris (LPV), tenzorszorzat-modell
alapú rendszerek speciális előállítására, numerikus vizsgálatára, dimenziószám
csökkentésére, képfeldolgozásban használható eljárásokra és számos
alkalmazásra.
 Az előadás foglalkozik a HOSVD alapvető tulajdonságaival, többváltozós
tenzorszorzat alakú függvények kanonikus alakjával, numerikus
rekonstrukciójával és alkalmazásaival.