Jelenlegi hely

Intézeti szeminárium

Félév: 
2019/20 I. félév
Helyszín: 
Árpád tér 2. II. em. 220. sz.
Dátum: 
2019-12-03
Időpont: 
14:00-15:00
Előadó: 
Bozóki Sándor (SZTAKI, Budapesti Corvinus Egyetem)
Cím: 
Polinomiális és nempolinomiális egyenletrendszerek megoldásáról
Absztrakt: 

Számos matematikai, optimalizálási, mérnöki és gazdasági probléma
egy nemlineáris egyenletrendszer megoldását igényli, ahol megoldás
alatt az összes valós gyök megtalálását értjük. A feladat már abban
a speciális esetben sem könnyű, ha minden egyenlet egy többváltozós
polinom.

Az előadásban egy módszert javasolok olyan nemlineáris
egyenletrendszerek megoldására, amelyekben a változók és az egyenletek
száma megegyezik. A nempolinomiális egyenletekben szereplő transzcendens
függvényeket a feladat szempontjából releváns intervallumokon, vagy
pontok körül Csebisev-, ill. Taylor-polinomokkal közelítjük. A közelítő
többváltozós polinomrendszer homotópiás módszerrel számolt megoldásai
a tapasztalataim alapján alkalmas indulópontokként szolgálnak az eredeti
egyenletrendszer Newton- iterációval történő megoldásához.