Jelenlegi hely

Data science and Complex networks seminar

Félév: 
2016/17 II. félév
Helyszín: 
Árpád tér 2. II. em. 220. sz.
Dátum: 
2017-05-24
Időpont: 
15:15-16:00
Előadó: 
Nagy Gyula (SZTE Klebelsberg Könyvtár)
Cím: 
Tudománymetriai és tartalmi elemzések szövegbányászati módszerekkel
Absztrakt: 

A tudományos élet szereplői számára az olyan nemzetközi hivatkozási adatbázisok használata, mint a Web of Science vagy a Scopus egyre inkább ismertek és megkerülhetetlenek. Mindemellett azonban teljes tudományterületek léteznek hazánkban, amelyek ezen adatbázisokban csak kevéssé reprezentálódnak [Scival, Hungary 2011-2015: Social Sciences 4,4%; Arts&Humanities 2,7%; Other 7,7%].

A jelenség több okra vezethető vissza: egyrészt a "soft science" tudományágak publikálási szokásai jelentősen eltérnek a "hard science" diszciplínák publikálási gyakorlatától (ti. tanulmánykötet, monográfia, stb.), másrészt ezen területek hazai kutatói előszeretettel publikálnak olyan folyóiratokban, amelyeket a nemzetközi hivatkozási adatbázisok nem indexelnek. Azonban részükről ugyanolyan elemi igény mutatkozna saját tudományterületük belső szerkezetének felderítésére. Mindezt a kívánságot a tudományos együttműködés hálózatainak felderítése által és egy-egy folyóirat, vagy akár egy egész diszciplína hivatkozási gráfjának megalkotásával tudjuk teljesíteni.

A fenti vizsgálódás elvégzéséhez - a bevett tudománymetriai elemzési módszerek mellett - egyaránt érdemes segítségül hívnunk a szövegbányászat és a hálózattudomány eszközeit. Az előadásban egy pilotprojekt tapasztalatai kerülnek bemutatásra, melynek keretében kísérletet tettünk két magyar nyelvű, társadalomtudományi folyóirat teljes tudománymetriai elemzésére. Kutatásunkban kiemelt figyelmet szenteltünk a társszerzőségi gráfok előállításának, illetve a folyóiratok teljes hivatkozási hálózatának megalkotására, mely a magas elemszám miatt csak a hivatkozások automatikus extrakciója által volt megvalósítható. A tudománymetriai elemzések mellett az egyik tárgyalt folyóirat esetében egy összetett tartalmi elemzésre is kísérletet tettünk a szövegbányászat megoldásain keresztül.