Jelenlegi hely

Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés Támogatása 2014.

Pályázat neve: 
Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés Támogatása 2014.
Rövid összefoglalás: 

A kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés Támogatása 2014. című pályázati felhívás célja a TéT együttműködés keretében folytatott kutatásokban résztvevő kutatók (fiatal kutatók, egyetemi és PhD hallgatók, pre- és posztdoktorok) utazásaival kapcsolatos költségeinek támogatása.

Lehetséges pályázók köre: kutatók és fiatal kutatók (egyetemi és PhD hallgatók, pre- és posztdoktorok)

A pályázatok benyújtásának kezdő és záró időpontját az aktuális pályázati relációhoz tartozó Pályázati Felhívás Kiegészítése tartalmazza.

Bővebben: 

A felhívás magában foglalja a Tudományos és Technológiai (továbbiakban TéT) együttműködés keretében, az összes nemzetközi reláció (a továbbiakban: reláció) vonatkozásában meghirdetésre kerülő pályázati kiírás általános szabályozását.

A felhívás elválaszthatatlan részét képező „Pályázati Felhívás Kiegészítése” tartalmazza Magyarország és az adott relációban résztvevő ország között megkötött, a TéT együttműködést magában foglaló kétoldalú kormányközi megállapodásból eredő kötelezettségvállalások részleteit.
 
A pályázat célja hogy a nemzetközi kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatásokban résztvevő kutatók utazásaival kapcsolatos költségeinek támogatásával elősegítse:
 • a magyar gazdaság innovatív ágazatai versenyképességének növekedését,
 • a magyar tudományos élet nemzetközi pozícióinak erősítését,
 • a fiatal kutatók nemzetközi TéT kapcsolatrendszerbe történő bevonását,
 • nemzetközi TéT kiválósági központokban/programokban való fokozott magyar jelenlét biztosítását,
 • rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható, két- vagy többoldalú nemzetközi K+F együttműködés keretében megvalósuló nagyprojektek előkészítését,
 • rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható K+F projektek indításának előkészítését,
 • a fiatal kutatók (pl. egyetemi és PhD hallgatók, pre- és posztdoktorok) nemzetközi tapasztalatszerzésének előmozdítását, és ezen keresztül hozzájárulás a kutatói életpályamodell megszilárdulásához és a kutatói munkahelyteremtéshez,
 • a külföldön dolgozó magyar származású kutatók hazatérésének és szakmai beilleszkedésének elősegítését, hazai szakmai kapcsolataik erősítésén keresztül.
 
A pályázatok benyújtásának kezdő és záró időpontját az aktuális pályázati relációhoz tartozó Pályázati Felhívás Kiegészítése tartalmazza.

Bővebb információkat a http://palyazat.gov.hu és a kita.gov.hu oldalakon talál.