Jelenlegi hely

Iparjog - GINOP-2.1.3-15

Pályázat neve: 
Iparjog - GINOP-2.1.3-15
Rövid összefoglalás: 

A GINOP-2.1.3-15 kódszámú, Iparjog c. felhívás keretében a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési-és fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelési és audit tevékenységek kerülnek támogatásra.

A rendelkezésre álló 1 milliárd Ft keretösszegből 1-6 millió Ft közötti támogatások érhetőek el.

 

Támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

Bővebb információ: http://palyazat.gov.hu/doc/4501

Bővebben: 
A Felhívás indokoltsága és célja
Magyarországon a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma nemzetközi vonatkozásban alacsony. A vállalati K+F kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek egyik oka az alacsony vállalati K+F+I aktivitás. A beavatkozás
előmozdítja a szellemi tulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.
A „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015” Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.
A tervezett iparjogvédelmi tevékenység eredményeként nő a benyújtott hazai, valamint a külföldi iparjogvédelmi bejelentések és a megadott oltalmak száma, amely előmozdítja a magyar szellemi alkotások hasznosulásának sikerességét. A szellemi vagyon értékelés és
audit tevékenységek révén a vállalkozások szellemi javai feltárásra, validálásra és rendszerezésre kerülnek, és ez által lehetőség van ágazatok szerinti szellemitulajdon-portfóliók létrehozására, és ezek versenyképességet erősítő hasznosítására, a tudás alapú termékek és szolgáltatások piaci megjelenésének fokozására.
 
Támogatható tevékenységek
  • I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások  (önállóan nem támogatható)
  • II. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek
  • III. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek
 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 
Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.
 
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege
  • I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások esetében maximum 200.000 Ft
  • II Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében - a választott tevékenységek számától függetlenül - hazai oltalomszerzés esetén maximum 1 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft;
  • Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió forint igényelhető.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint. Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség előleg igénylésére.
 
Támogatást igénylők köre
  • Magyarországon székhellyel rendelkező mikro, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei. Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.
  • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;
 
Bővebb információ: http://palyazat.gov.hu/doc/4501

 

Benyújtási határidő: 
2017-09-25