Jelenlegi hely

A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása - GINOP-2.1.1-15

Pályázat neve: 
A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása - GINOP-2.1.1-15
Rövid összefoglalás: 
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása c. GINOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás célja a hazai vállalkozások ösztönzése olyan kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékeket, szolgáltatásokat, technológiákat, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. Kiemelt cél továbbá K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése.

A rendelkezésre álló 50 milliárd Ft keretösszegből pályázatonként 50-1.000 millió Ft támogatást lehet elnyerni.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.

Bővebben: 

Támogatható tevékenységek bemutatása

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében

 • ipari kutatás (max. a kutatási-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a) ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek min. 3 fő, a projekt szaterületéhez kapcsolódó, legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, min. napi 4 órában a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van. Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek!
 • kísérleti fejlesztés

Csekély összegű támogatás keretében

 • projek telőkészítési tevékenység
 • projektmenedzsment tevékenység
 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele
 • a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

Regionális beruházási támogatás keretében

 • eszközbeszerzés - a tevékenység önállóan nem támogatható
 • a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések - a tevékenység önállóan nem támogatható
 • immateriális javak beszerzése- a tevékenység önállóan nem támogatható
 • a beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében

 • eszközbeszerzés - a tevékenység önállóan nem támogatható
 • a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések - a tevékenység önállóan nem támogatható
 • immateriális javak beszerzése- a tevékenység önállóan nem támogatható
 • a beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek

Kötelező vállalások

Üzleti hasznósíthatóság

A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevkenység eredményéből (létrehozott prototípus termék [beleértve az alkatrész és/vagy részegység], a technológia vagy a szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó 2 évéig bármely két egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

Támogatást igénylők köre

1.) mikro-, kis-, és középvállalkozások,  ill. nagyvállalatok

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt , teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasáig társaságok, vagy az EGT terültén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező és kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

2.) jogi forma szerint:

kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A kutatás-fejlesztési konzociumi tagok száma max. 3 lehet.

Támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 1000 millió Ft. A Konzorciumi vonatkozásában min. 100 millió Ft max. 1000 millió Ft. Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

Előleg: max. előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje

2015. szeptember 30-tól 2017 szeptember 29-ig. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttes elbírálásra:

 • 2015. október 31.
 • 2016. március 28.
 • 2016. augusztus 29.
 • 2017. február 6.
 • 2017. szeptember 29.

 

 

 

Benyújtási határidő: 
2017-09-29