Jelenlegi hely

Pályázatok

Elsődleges fülek

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása c. GINOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás célja a hazai vállalkozások ösztönzése olyan kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékeket, szolgáltatásokat, technológiákat, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. Kiemelt cél továbbá K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése.

A rendelkezésre álló 50 milliárd Ft keretösszegből pályázatonként 50-1.000 millió Ft támogatást lehet elnyerni.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.

Benyújtási határidő: 2017-09-29

A GINOP-2.1.3-15 kódszámú, Iparjog c. felhívás keretében a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési-és fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelési és audit tevékenységek kerülnek támogatásra.

A rendelkezésre álló 1 milliárd Ft keretösszegből 1-6 millió Ft közötti támogatások érhetőek el.

 

Támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

Bővebb információ: http://palyazat.gov.hu/doc/4501

Benyújtási határidő: 2017-09-25

A felhívás a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítését, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttét támogatja, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését. A konstrukció keretében olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban - így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban - való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé. Hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében.

Tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft, amelyből 50-1.000 millió Ft közötti támogatási összegek igényelhetőek.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.

Bővebb információ: http://palyazat.gov.hu/doc/4502

Benyújtási határidő: 2017-10-15

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében nyílt pályázati eljárású felhívást tesz közzé 2015-ben induló kutatócsoportok létrehozására az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteibenés a hazai egyetemeken.

A Lendület program célja az akadémiai intézmények és egyetemi kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást, nem pedig az, hogy már meglévő csoportokat támogasson. Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 2015-ben rendelkezésre álló várhatóan 400 M Ft-ból megközelítőleg 8-12 új kutatócsoport indítható. A teljes támogatási időszak - a jelen pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint - maximum 5 év.

Lehetséges pályázók köre:

Lendület I. - Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók.

Lendület II. - Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók.

Bővebb információk: http://mta.hu/lendulet/?node_id=26716

Benyújtási határidő: 2015-01-13

This programme aims at fostering the international mobility of post-doc researchers.

Three mobility schemes are available:

  • Incoming, allowing foreign or French researchers complying with the Marie Curie mobility rules to carry out their post-doctoral research work in France;
  • Outgoing, for researchers from France wishing to carry out a post-doctoral research project in another country;
  • Re-integration, targeted at researchers working all over the world wishing to come back to France to further develop their career.
Benyújtási határidő: 2015-01-04

A kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés Támogatása 2014. című pályázati felhívás célja a TéT együttműködés keretében folytatott kutatásokban résztvevő kutatók (fiatal kutatók, egyetemi és PhD hallgatók, pre- és posztdoktorok) utazásaival kapcsolatos költségeinek támogatása.

Lehetséges pályázók köre: kutatók és fiatal kutatók (egyetemi és PhD hallgatók, pre- és posztdoktorok)

A pályázatok benyújtásának kezdő és záró időpontját az aktuális pályázati relációhoz tartozó Pályázati Felhívás Kiegészítése tartalmazza.

Benyújtási határidő: