Jelenlegi hely

TDK 2010 Tavasz

Tudományos Diákköri Konferencia, Informatika Szekció,

2010. tavasz

Értesítem a Tisztelt Hallgatókat, hogy a 2010. évi tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia Informatikai Szekciójának előadásai 2010. április 23-án, pénteken, 9 órától kerülnek megrendezésre.

A konferenciára Dr. Dombi Józsefnél (Árpád tér 2., második emelet) lehet jelentkezni a benyújtandó dolgozat egyoldalas tartalmi összefoglalójával, amelyen fel kell tüntetni a következő adatokat: a szerző(k) neve, évfolyam, szak, cím, témavezető neve. (Lásd a mellékelt mintát a honlapon). Kérem, hogy az összefoglalót küldjék el a dombi@inf.u-szeged.hu e-mail címre is.

A jelentkezés (azaz a tartalmi összefoglalók beadásának) határideje:
2010. március 30., kedd, 13-14 óra között.

A dolgozat terjedelme nem lehet 50 oldalnál hosszabb és a betűméret nem lehet kisebb 12-nél. Az elkészült dolgozatokat 2 példányban és elektronikusan pdf formátumban is Dr. Dombi Józsefnél kell leadni
2010. április 13-án, kedden, 13-14 óra között.

A konferenciával kapcsolatos további információk és egy minta tartalmi összefoglaló a
http://www.inf.u-szeged.hu/hallgatok/
(http://www.inf.u-szeged.hu/kutatas/konferenciak/tdk2010tavasz/) weblapon érhetők el.

Az absztrakt mintalap letőlthető itt.

Szeged, 2010. február 23.

A dolgozatok rövid összefoglalói:

Informatikus I. szekció

Autonóm robot valós idejű navigációja ismeretlen környezetben - Dévényi Péter

Intelligens Ház - Erdélyi Ádám

Mobil vezeték nélküli szenzorhálózatok - Gál Péter

Mediánszűrés alkalmazása algebrai rekonstrukciós módszerekben - Hantos Norbert

Ellipszisek rekonstrukciója apriori evolúciós algoritmus segítségével - Osztroluczki Andás

Bináris képek geometriai jellemzőinek neurális hálózatokkal való meghatározása két vetületből - Tasi Tamás Sámuel

Informatikus II. szekció

Heurisztikák többdepós járműütemezési problémákra - Dávid Balázs

Spektro-temporális felbontáson alapuló elemzési módszerek a beszédfelismerésben - Kovács György

A bináris NP osztály szimmetrikus töredéke - Mészáros Ágnes

Körfedés és alkalmazása a telekommunikációs hálózatokban - Palatinus Endre

Adatbázis szeletelés módszerének bemutatása részleges adatbázis mentéséhez, migrációhoz és tesztelés elősegítéséhez - Tengeri Dávid

Eredmények:

I. szekció:
1. helyezés Dévényi Péter
1. helyezés Tasi Tamás Sámuel
2. helyezés Hantos Norbert
Különdíj Erdélyi Ádám
II. szekció:
1. helyezés Mészáros Ágnes
2. helyezés Tengeri Dávid
3. helyezés Dávid Balázs
3. helyezés Palatinus Endre