Jelenlegi hely

TDK 2006 tavasz

Tudományos Diákköri Konferencia, Informatika Szekció,

2006. tavasz

Értesítem a tisztelt hallgatókat, hogy a 2006. évi tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia Informatikai Szekciójának előadásai 2006. április 27-én kerülnek megrendezésre.

A konferenciára Dombi Józsefnél (Árpád tér 2., második emelet) lehet jelentkezni a benyújtandó dolgozat egyoldalas tartalmi összefoglalójával, amelyen fel kell tüntetni a következő adatokat: a szerző(k) neve, évfolyam, szak, cím, témavezető neve. (Lásd a mellékelt mintát a honlapon). Kérem, hogy az összefoglalót elektronikus formában is küldjék el a dombi@inf.u-szeged.hu e-mail címre.

A jelentkezés (azaz a tartalmi összefoglalók beadásának) határideje: 2006. március 20.

A dolgozat terjedelme nem lehet 50 oldalnál hosszabb és a betűméret nem lehet kisebb 12-nél. Az elkészült dolgozatokat Dombi Józsefnél vagy a tanszékcsoporti irodán (Árpád tér 2., 52-es szoba) kell leadni legkésőbb 2006. április 14. 12:00-ig.

A tartalmi összefoglaló mintalap letőlthető itt.

Dolgozatok:

A dolgozatok rövid összefoglalói:

Cséfán György - Klaszterezési módszer alkalmazása a neurális háló tanítás hatékonyságának növelésére

Domokos Csaba, Hajagos Imre - 3-dimenziós mágneses tér szimulálása

Hajgató Tamás - P=?NP

Iván Szilárd, Ormándi Róbert - Magyar mondatok újszerű kernel-alapú szintaxis elemzése

Lesi Zoltán - Automatikus verselemzés tanuló algoritmusok alkalmazásával

Medgyesi László - Bináris mátrixok rekonstruálása négy vetületből

Rabóczki Gábor - Merev tartószerkezetek vizsgálata intervallum-aritmetikán alapuló módszerekkel

Szebenyi Zoltán - Stringek osztályozása mediánok segítségével

Szépe Gyula - Intervallumos befoglalás alkalmazása egy többdimenziós implicit függvény numerikus vizsgálatában

Szépe Tamás - Az X-Means klaszterező eljárás finomítása

Tóth Krisztina - Hibrid algoritmus magyar-angol nyelvű szövegállományok mondatszintű megfeleltetésére

Program:

Informatika Diákkör előadásai

Eredmények:

TDK-Informatika-2006-helyezések

Korábbi helyi TDK-k eredményei: