Jelenlegi hely

Tudományos Diákköri Konferencia

A tanszék dolgozói által vezetett nyertes TDK dolgozatok

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián nyertes dolgozatok

Név Dolgozat címe Témavezető Időszak Helyezés
Karai Gábor Távolság-alapú vázkijelölés a BCC rácson Dr. Kardos Péter XXXV. OTDK (2021) 3. hely
Olasz Csaba Optimalizáláson alapuló CT kalibráció Dr. Varga László Gábor

XXXIV. OTDK
(2019)

különdíj
Sánta Zsolt Háromdimenziós objektumok nemlineáris regisztrációja Dr. Kató Zoltán XXXI. OTDK (2013) 1. hely
Blaskovics Tamás Kör alakú objektumok szegmentálása Markov mező segítségével Dr. Kató Zoltán XXIX. OTDK (2009) 1. hely
Katona Melinda Vonalkódok hatékony detektálása morfológiai módszerekkel Dr. Nyúl László XXXI. OTDK (2013) 2. hely
Hantos Norbert Mediánszűrés alkalmazása algebrai rekonstrukciós módszerekben Dr. Balázs Péter XXX. OTDK (2011) 2. hely
Németh József Síkhomográfia paramétereinek becslése bináris képeken Dr. Kató Zoltán,
Domokos Csaba
XXIX. OTDK (2009) 2. hely
Ozsvár Zoltán Szimulált hűtésen alapuló eljárások hv-konvex bináris képek két vetületből történő előállítására Dr. Balázs Péter XXXII OTDK
(2015)
3. hely
Koós Krisztián Diszkrét tomográfiai algoritmusok optimális paramétereinek meghatározása Dr. Nagy Antal XXXI. OTDK (2013) 3. hely
Varjas Viktor Gépkocsi felismerés elölnézeti kép alapján Dr. Tanács Attila XXXI. OTDK (2013) 3. hely
Lékó Gábor Pikkelysömörös plakkok és anyajegyek detektálása bőrfelszín képeken Dr. Nyúl László XXXIII OTDK
(2017)
Különdíj
Szűcs Judit Képrekonstrukciók tanult stuktúrális információval Dr. Balázs Péter XXXIII OTDK
(2017)
Különdíj

Helyi Tudományos Diákköri Konferencián nyertes dolgozatok

Név Dolgozat címe Témavezető Időszak Helyezés
Varju Tamás Geometriai primitívek kinyerése 3D pontfelhőkből Dr. Kató Zoltán 2020. ősz 2. hely
Nagy Gábor Low rank régiók detektálása körbelátó kamerák képén Dr. Kató Zoltán 2020. ősz 2. hely
Berze Tamás Hatékony objektum detektálás beágyazott rendszeren Dr. Kató Zoltán 2020. ősz 2. hely
Blahut Szabolcs Hangalapú forgalommérés és sebességmeghatározás Kalmár György 2020. ősz 1. hely, különdíj
Verók Noémi Szín-alapú változásdetekció 3D-2D vizuális adaton Dr. Kató Zoltán 2020. ősz 1. hely, különdíj
Korom Richárd Adatbázis modellezés és SQL feladatok automatikus kiértékelése gráfelméleti alapokon Dr. Németh Gábor 2020. ősz dícséret
Tasnádi Gábor Mély konvolúciós hálók tanítása hiperreflektív pontok szegmentálására OCT felvételeken Dr. Varga László Gábor 2020. tavasz 2. hely
Karai Gábor Távolság-alapú vázkijelölés a BCC rácson Dr. Kardos Péter 2019. ősz 2. hely
Domány Szilveszter Rekonstrukciós bizonytalanságon alapuló adaptív vetületválasztó eljárás bináris tomográfiához Dr. Balázs Péter és Lékó Gábor 2018. ősz 3. hely
Horányi Nóra Vision-based localisation of a generalized camera from line correspondences and known vertical direction Dr. Kató Zoltán 2017. ősz

1. hely,

Morgan Stanley különdíj

Hirling Dominik Gerincvelő szegmentálás nyaki régióban készült MRI képeken Dr. Nagy Antal 2017. ősz 2. hely
Olasz Csaba Optimalizáláson alapuló CT szkenner kalibráció Dr. Varga László Gábor 2017. ősz 3. hely
Lékó Gábor Pikkelysömörös plakkok és anyajegyek detektálása bőrfelszín képeken Dr. Nyúl László 2016. tavasz 2. hely
Szűcs Judit Képrekonstrukció tanult strukturális információval Dr. Balázs Péter 2016. tavasz 3. hely
Petrovszki Gábor Ipari CT szkenner adatbázis alapú szoftverrendszerének tervezése és implementálása Dr. Balázs Péter 2015. ősz 2. hely
Kalmár György Alacsony költségű, intelligens, mobil alapú otthoni felügyelő rendszer Dr. Balázs Péter 2014. ősz 2. hely
Katona Melinda Vizuális kódok hatékony detektálása Dr. Nyúl László 2014. tavasz 1. hely
Fröhlich Róbert Botond Omnidirekcionális és lidar kamerapár relatív pozíciójának, valamint omnidirekcionális kamerapár közötti homográfia becslése pontmegfeleltetések használata nélkül Dr. Kató Zoltán 2014. tavasz 3. hely
Ozsvár Zoltán Szimulált hűtésen alapuló eljárások hv-konvex bináris képek két vetületből történő előállítására Dr. Balázs Péter 2014. tavasz 3. hely
Koós Krisztián Zaj hatásának csökkentése diszkrét tomográfiai rekonstrukciós algoritmusokban Dr. Nagy Antal 2014. tavasz dicséret
Sánta Zsolt Háromdimenziós objektumok nemlineáris regisztrációja Dr. Kató Zoltán 2012. ősz 1. hely
Koós Krisztián Diszkrét tomográfiai algoritmusok optimális paramétereinek meghatározása Dr. Nagy Antal 2012. ősz 2. hely
Varjas Vikor Gépkocsi felismerés elölnézeti kép alapján Dr. Tanács Attila 2012. ősz 2. hely
Katona Melinda Vonalkódok hatékony detektálása morfológiai módszerekkel Dr. Nyúl László 2012. tavasz 1. hely
Vígh László Ultraszenzitív, nagysebességű és nagyfeloldású mikroszkópiás képalkotó rendszer vezérlése Dr. Nagy Antal,
Dr. Török Zsolt
2012. tavasz 1. hely
Ozsvár Zoltán Empirikus vizsgálatok hv-konvex bináris mátrixok két vetületből történő rekonstrukciójára Dr. Balázs Péter 2012. tavasz 1. hely
Tasi Tamás Sámuel Bináris képek geometriai jellemzőinek neurális hálózatokkal való meghatározása két vetületből Dr. Balázs Péter 2010. tavasz 1. hely
Osztroluczki András Ellipszisek rekonstrukciója apriori evolúciós algoritmus segítségével Dr. Balázs Péter 2010. tavasz -
Katona Zsolt Csípőprotézisről készült röntgenképek automatikus szegmentálása és regisztrációja Dr. Kató Zoltán,
Domokos Csaba
2008. ősz n.a.
Varga László Gábor K-Means osztályozó algoritmusok 3D-s orvosi képek szegmentálásban Dr. Nagy Antal 2008. ősz n.a.
Gara Mihály Bináris alakzatok geometriai tulajdonságainak megállapítása vetületeik alapján döntési fák segítségével Dr. Balázs Péter 2008. tavasz 2. hely
Budai Attila Vérerek szegmentálása és követése angiográfiás röntgen képsorozatokon Dr. Palágyi Kálmán 2008. tavasz 3. hely
Németh Gábor Térbeli objektum térfogatának kitöltése tetraéderekkel Dr. Kuba Attila,
Erdőhelyi Balázs
2006. ősz 3. hely
Domokos Csaba,
Hajagos Imre
3-dimenziós mágneses tér szimulálása Dr. Kuba Attila,
Dr. László János
2006. tavasz 1. hely
Medgyesi László Bináris mátrixok rekonstruálása négy vetületből Dr. Balázs Péter 2006. tavasz 2. hely