Jelenlegi hely

Bizottságok

Oktatási Bizottság

Hardver-szoftver Bizottság

Informatikai- és Számítástudományi Habilitációs Szakbizottság

Informatika Doktori Iskola Tanácsa

Beiskolázási és PR Bizottság

Minőségbiztosítási Bizottság

Az Intézet képviselete külső testületekben

Kari Elnökség

Intézetvezető:
Dr. Nyúl László egyetemi docens
Tanácskozási jogú tagok:
Dr. Vinkó Tamás egy. docens, közkapcsolati dékánhelyettes
Szenátus képviselői:
Dr. Jelasity Márk egy. tanár a műszaki tudományok doktori képviselője

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-elnokseg

Kari Tanács

Szavazati jogú tagok
Dr. Nyúl László egy.docens, intézetvezető
Választás alapján
Tagok:
-
Dr. Bánhelyi Balázs egy. docens
Póttagok:
1. Dr. Mingesz Róbert adjunktus
2. Dr. Kincses Zoltán adjunktus
Választott képviselők (doktori iskolák)
Tag: Dr. Gingl Zoltán tszv. egy. tanár
Póttag: Dr. Jelasity Márk tszv. egy. tanár
Tanácskozási jogú tagok
Dr. Vinkó Tamás egy. docens, közkapcsolati dékánhelyettes
Szenátus képviselői
Dr. Jelasity Márk egy. tanár, a műszaki tudományok doktori képviselője

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-tanacs

Tudományos Diákköri Tanács

Tagok
Dr. Vinkó Tamás egy. docens, póttag: Dr. Beszédes Árpád egy. docens

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/tudomanyos-diakkori-tanacs

Kari Felvételi Bizottság

Tagok
Dr. Mingesz Róbert adjunktus, póttag: Dr. Gombás Éva adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-felveteli-bizottsag

Kari Gazdasági Bizottság

Tagok
Dr. Nyúl László egy. docens, póttag: Dr. Bánhelyi Balázs egy. docens

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-gazdasagi-bizottsag

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság

Tagok:
Dr. Palágyi Kálmán egy. docens, póttag: Dr. Pluhár András egy. docens

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-bizottsag

Kari Kreditátviteli Bizottság

Elnök
Dr. Gombás Éva adjunktus
Tagok
Dr. Gombás Éva adjunktus, póttag: Dr. Holló Csaba adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-kreditatviteli-bizottsag

Kari Minőségbiztosítási Bizottság

Tagok
Dr. Kató Zoltán egy. tanár, póttag: Dr. Kertész Attila egy. docens

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-minosegbiztositasi-bizottsag

Munkavédelmi és Hulladékgazdálkodási Bizottság

Tagok
Dr. Kincses Zoltán adjunktus, póttag: Dr. Pletl Szilveszter főiskolai tanár

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/munkavedelmi-hulladekgazdalkodasi-bizottsag

Kari Oktatási Bizottság

Tagok
Dr. Mingesz Róbert adjunktus, póttag: Dr. Gombás Éva adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-oktatasi-bizottsag

Kari Stratégiai Bizottság


http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-strategiai

Kari Tanulmányi Bizottság

Póttag
Dr. Németh Tamás adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-tanulmanyi-bizottsag

Kari Tudományos Tanács

Intézeti tagok
Dr. Jelasity Márk tszv. egyetemi tanár

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-tudomanyos-tanacs

Természet- és Műszaki Tudományi Doktori Tanács

Tagok
Dr. Jelasity Márk egy. tanár (tag)
Dr. Fülöp Zoltán egy. tanár (póttag)

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/termeszet-muszaki-tudomanyi-tanacs

Kari Tanárképzési Bizottság

Tagok

tag: Dr. Holló Csaba adjunktus
póttag: Dr. Berend Gábor adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-tanarkepzesi-bizottsag

Kari Közkapcsolati Bizottság

Elnök
Dr. Vinkó Tamás egy. docens, közkapcsolati dékánhelyettes
Tagok
Dr. Nagy Antal egy. docens, póttag: Dr. Siket István adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-kozkapcsolati-bizottsag

Tanszékvezetők Tanácsadó Testülete

Elnök:
Dr. Gingl Zoltán egyetemi tanár
Dékánhelyettes:
Dr. Vinkó Tamás egy. docens, közkapcsolati dékánhelyettes
Tanszékvezetők
Dr. Jelasity Márk egy. tanár Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Int. Tsz.
Dr. Nyúl László egy. docens Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
Dr. Bánhelyi Balázs egy. docens Számítógépes Optimalizálás Tanszék
Dr. Ferenc Rudolf egy. docens Szoftverfejlesztés Tanszék
Dr. Gazdag Zsolt egy. docens Számítástudomány Alapjai Tanszék
Dr. Gingl Zoltán egy. tanár Műszaki Informatikai Tanszék

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/tanszekvezetok-tanacsado-testulete