Jelenlegi hely

Bizottságok

Oktatási Bizottság

Hardver-szoftver Bizottság

Informatikai- és Számítástudományi Habilitációs Szakbizottság

Informatika Doktori Iskola Tanácsa

Beiskolázási és PR Bizottság

Minőségbiztosítási Bizottság

Az Intézet képviselete külső testületekben

Kari Elnökség

Intézetvezető:
Dr. Nyúl László egyetemi docens
Tanácskozási jogú tagok:
Dr. Palágyi Kálmán egyetemi docens, közkapcsolati dékánhelyettes
Szenátus képviselői:
Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár a műszaki tudományok doktori képviselője

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-elnokseg

Kari Tanács

Szavazati jogú tagok
Dr. Nyúl László egy.docens, intézetvezető
Választás alapján
Tagok: Dr. Gombás Éva adjunktus
Dr. Bánhelyi Balázs egy. docens
Póttagok: 1. Dr. Mingesz Róbert adjunktus
2. Dr. Kincses Zoltán adjunktus
Választott képviselők (doktori iskolák)
Tag:Dr. Jelasity Márk tanszékvezető egyetemi tanár
Póttag: Dr. Gingl Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
Tanácskozási jogú tagok
Dr. Palágyi Kálmán egyetemi docens, közkapcsolati dékánhelyettes
Szenátus képviselői
Dr. Fülöp Zoltán egy.tanár, a műszaki tudományok doktori képviselője

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-tanacs

Tudományos Diákköri Tanács

Tagok
Dr. Vinkó Tamás egy. docens, póttag: Dr. Beszédes Árpád egy. docens

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/tudomanyos-diakkori-tanacs

Kari Felvételi Bizottság

Tagok
Dr. Mingesz Róbert adjunktus, póttag: Dr. Gombás Éva adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-felveteli-bizottsag

Kari Gazdasági Bizottság

Tagok
Dr. Nyúl László egy. docens, póttag: Dr. Bánhelyi Balázs egy. docens

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-gazdasagi-bizottsag

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság

Tagok:
Dr. Palágyi Kálmán egy. docens, póttag: Dr. Pluhár András egy. docens

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-bizottsag

Kari Kreditátviteli Bizottság

Elnök
Dr. Gombás Éva adjunktus
Tagok
Dr. Gombás Éva adjunktus, póttag: Dr. Holló Csaba adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-kreditatviteli-bizottsag

Kari Minőségbiztosítási Bizottság

Tagok
Dr. Kató Zoltán egy. tanár, póttag: Dr. Kertész Attila egy. docens

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-minosegbiztositasi-bizottsag

Munkavédelmi és Hulladékgazdálkodási Bizottság

Tagok
Dr. Kincses Zoltán adjunktus, póttag: Dr. Pletl Szilveszter főiskolai tanár

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/munkavedelmi-hulladekgazdalkodasi-bizottsag

Kari Oktatási Bizottság

Tagok
Dr. Mingesz Róbert adjunktus, póttag: Dr. Gombás Éva adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-oktatasi-bizottsag

Kari Stratégiai Bizottság

Szavazati jogú tagok
Dr. Gyimóthy Tibor egyetemi tanár, póttag: Dr. Jelasity Márk egyetemi tanár
Tanácskozási jogú tagok
Dr. Palágyi Kálmán egy. docens, közkapcsolati dékánhelyettes

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-strategiai

Kari Tanulmányi Bizottság

Tagok
Dr. Németh Tamás adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-tanulmanyi-bizottsag

Kari Tudományos Tanács

Intézeti tagok
Dr. Fülöp Zoltán tszv.egyetemi tanár, póttag: Dr. Csendes Tibor egyetemi tanár

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-tudomanyos-tanacs

Természet- és Műszaki Tudományi Doktori Tanács

Tagok
Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár (tag)
Dr. Gyimóthy Tibor tszv. egyetemi tanár (póttag)

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/termeszet-muszaki-tudomanyi-tanacs

Kari Tanárképzési Bizottság

Tagok
Dr. Holló Csaba adjunktus, póttag: Dr. Berend Gábor adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-tanarkepzesi-bizottsag

Kari Közkapcsolati Bizottság

Elnök
Dr. Palágyi Kálmán egy. docens
Tagok
Dr. Nagy Antal egy. docens, póttag: Dr. Siket István adjunktus

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/kari-kozkapcsolati-bizottsag

Tanszékvezetők Tanácsadó Testülete

Dékánhelyettesek
Dr. Palágyi Kálmán egyetemi docens, közkapcsolati dékánhelyettes
Tanszékvezetők
Dr. Jelasity Márk egyetemi tanár Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Int. Tsz.
Dr. Nyúl László egyetemi docens Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
Dr. Csendes Tibor egyetemi tanár Számítógépes Optimalizálás Tanszék
Dr. Ferenc Rudolf egyetemi docens Szoftverfejlesztés Tanszék
Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár Számítástudomány Alapjai Tanszék
Dr. Gingl Zoltán egyetemi tanár Műszaki Informatikai Tanszék

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/bizottsagok/tanszekvezetok-tanacsado-testulete