Jelenlegi hely

Intézet

 Árpád tér épületeIntézetünk 1990-ben alakult Informatikai Tanszékcsoport néven a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Karának részeként. Alapfeladatunk a modern informatikai és számítástudományi ismeretek oktatása, valamint a tudományos életben és innovatív fejlesztésekben való aktív részvétel.

Tekintettel a korszerű informatikai ismeretek iránti általános igényre képzési programjainkban számos hallgató találta meg helyét alap-, és mesterszakos, illetve osztatlan képzésinkben. Az informatikai tudományok világa iránt érdeklődők a doktori képzésünkben mélyíthetik el tudásukat. A mesterképzés feltételeire készülő leendő hallgatók, részismereti képzéseinkben szerezhetik meg a tanulmányik folytatásához szükséges tudást. Végül, de nem utolsó sorban pedig a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatika Karán számos további szakon biztosítunk informatikai alapképzést.

Hallgatóink számára számos lehetőség nyílik az utazásra, munkára, és kutatásra is. Lehetőség szerint támogatjuk a hallgatók külföldi részképzését. Ennek érdekében külföldi partnerekkel tartunk fent kapcsolatot közös projektek útján, aminek eredményeképpen számos hallgatónk élhetett külföldi részképzésben. Természetesen a hallgatóink bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó kutatásokba is. Ennek eredményeként hallgatóink a mai napig is számos színvonalas kutatási eredményt mutattak be a rendszeresen rendezett Helyi, és Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.

 A diploma megszerzése után a kutatás iránt érdeklődő hallgatóknak az Informatika Doktori Iskolánk és oktatóink adnak számos érdekes kutatási témát 2002 óta.

Munkánkban az oktatás mellett számos intézményi, és ipari partnerrel állunk kapcsolatban kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósításában is.

 Az intézet kiad egy angol nyelvű tudományos folyóiratot, az Acta Cybernetica-t , amely nagyon fontos a kutatás és a PhD képzés szempontjából is. Ez a kiadvány közelítőleg 150, zömében külföldi intézményhez jut el.