Jelenlegi hely

Szakmai gyakorlat az alapképzésben résztvevő (BSc.) hallgatók számára

Frissítve: 2016. 02. 17.

Az SZTE Informatikai Intézet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet megváltozása miatt a 2009-ben vagy később felvett mérnökinformatikus, illetve a 2010-ben felvett programtervező informatikus, gazdaságinformatikus hallgatók számára köteles szakmai gyakorlatot beépíteni a képzési tervébe.
A szakmai gyakorlatért kreditpont nem jár, azonban a végbizonyítvány megszerzésének szükséges feltétele. A képzésre vonatkozó előírások az oktatási miniszteri rendelet 2. számú mellékletének IV. Fejezetében (Informatika képzési terület) találhatók. Az Informatikai Intézet 2010-ben elkészítette a szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályzatát, amelyben a gyakorlat időtartamára, lefolytatására, engedélyezésére, teljesítésére és adminisztrációjára vonatkozó, minden hallgatóra érvényes szabályok találhatók. A szakmai gyakorlathoz szükséges űrlapokat is a szabályzat oldaláról lehet letölteni.

A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2014-ben megváltozott és hosszabb időtartamú szakmai gyakorlatot követel meg a 2014 szeptembere után felvételt nyert hallgatóktól.

1. tantárgy neve Szakmai gyakorlat informatikus BSc. hallgatók számára
2. kódja

Nappali tagozaton:

programtervező informatikus nappali tagozaton (2014 szeptemberétől felvettek számára): IB000pi14G-1
programtervező informatikus nappali tagozaton (2010-ben vagy később, de 2014 szeptember előtt felvettek): IB000piG-1

gazdaságinformatikus nappali tagozaton (2014 szeptemberétől felvettek számára): IB000gi14G-1
gazdaságinformatikus nappali tagozaton (2010-ben vagy később, de 2014 szeptember előtt felvettek): IB000giG-1

mérnökinformatikus nappali tagozaton (2014 szeptemberétől felvettek számára): IB000mi14G-2
mérnökinformatikus nappali tagozaton (2010-ben vagy később, de 2014 szeptember előtt felvettek): IB000mi6G-1
mérnökinformatikus nappali tagozaton (2009-ben felvettek): IB000mi4G-1

Levelező tagozaton:

programtervező informatikus nappali tagozaton (2014 szeptemberétől felvettek számára): IBL000pi14G-1
programtervező informatikus levelező tagozaton (2010-ben vagy később, de 2014 szeptember előtt felvettek): IBL000piG-1

mérnökinformatikus nappali tagozaton (2014 szeptemberétől felvettek számára): IBL000mi14G-1
mérnökinformatikus levelező tagozaton (2010-ben vagy később, de 2014 szeptember előtt felvettek): IBL000mi6G-1 
mérnökinformatikus levelező tagozaton (2009-ben felvettek): IBL000mi4G-1

3. kreditérték 0 (nincs)
4. óraszám 320 óra (2014 szeptemberétől felvettek számára)
240 óra (2010-ben vagy később, de 2014 szeptember előtt  felvettek számára)
160 óra (2009-ben felvett mérnökinformatikusok számára)
5. előfeltétel Programozás I. (IB202e)
6. tantárgy típusa és értékelés módja (előadás/gyakorlat/lab. gyakorlat/szeminárium); (Koll./gyak. jegy/aláírás) Típus: szakmai gyakorlat
Értékelés: aláírás
7. felelős oktató vagy tanszék neve programtervező informatikus nappali, levelező tagozat: Dr. Alexin Zoltán (Szoftverfejlesztés Tanszék)
gazdaságinformatikus nappali: Dr. Pluhár András (Számítógépes Optimalizálás Tanszék)
mérnökinformatikus nappali, levelező tagozat: Dr. Pletl Szilveszter (Műszaki Informatika Tanszék)
8. a foglalkozásokon való részvétel feltételei a szakmai gyakorlaton történő részvétel kötelező
9. hiányzás igazolás módja igazolt hiányzás esetén a hallgató a munkahelyi vezetőjének köteles bemutatni az igazolását
10. a félévközi ellenőrzések nincs
11. szakmai gyakorlat teljesítésének feltételei: a munkahelyi vezető értékeli a hallgató munkáját és javaslatot tesz a gyakorlat teljesítésére vonatkozóan.
A felelős oktató a benyújtott heti munkanapló és a munkahelyi vezető javaslata alapján rögzíti az NEPTUN-ban a teljesítést.
12. az osztályzatok kialakításának módja nincs
13. számonkérés során felhasználható szakirodalom: nincs

További információk a szakmai gyakorlattal kapcsolatban:

A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet szerint a 2014 szeptemberétől  felvett hallgatók számára a szakmai gyakorlat 320 órás. Ez 8 órával számolva 40 munkanap (a hétvége nem számít bele). Ezért 5 napos héttel számolva 8 hét. A szabályzat szerint a gyakorlat megszervezése alapvetően a hallgatók dolga. Azok számára, akik nem találtak megfelelő céget, vállalkozást, az Informatikai Intézet segítséget adhat.

A 2010-ben vagy később, de 2014 szeptember előtt felvett hallgatók számára a szakmai gyakorlat 240 órás. Ez 8 órával számolva 30 munkanap (a hétvége nem számít bele). Ezért 5 napos héttel számolva 6 hét. A szabályzat szerint a gyakorlat megszervezése alapvetően a hallgatók dolga. Azok számára, akik nem találtak megfelelő céget, vállalkozást, az Informatikai Intézet segítséget adhat.

A 2009-ben felvett mérnökinformatikusok számára a szabályzat szerint a szakmai gyakorlat 160 órás. Ez 8 órával számolva 20 munkanap (a hétvége nem számít bele). Ezért 5 napos héttel számolva 4 hét. A szabályzat szerint a gyakorlat megszervezése alapvetően a hallgatók dolga. Azok számára, akik nem találtak megfelelő céget, vállalkozást, az Informatikai Intézet segítséget adhat.

A hallgatónak a szakmai gyakorlatra írásban kell jelentkeznie, és a kitöltött jelentkezési lapját Keléné Fábián Alexandra tanulmányi előadónál kell leadnia, aki ezt engedélyezteti az Intézet vezetőjével. Az engedély birtokában lehet megkezdeni a gyakorlatot. A gyakorlat célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a valós ipari környezetet, annak elvárásait, munkamódszereit, a munkavégzést.

A gyakorlati munkavégzés helyeként szóba kerülhet bármilyen informatikával, ipari informatikával foglalkozó cég, ahol szoftverfejlesztés, telepítés, hangolás,  rendszerintegráció, rendszerfelügyelet, szolgáltatások bérbeadása, ügyfélszolgálat stb. működik.  Munkaként elsősorban valamilyen szoftver fejlesztése, de ezen kívül még pl. webfejlesztés / tervezés, rendszerintegráció, PLC programozás, szoftverterv-készítéshez interjúzás, ügyfélkapcsolat (forró drót), hibaelhárítás, szervezés, esetleg számítógépjavítási tevékenység is szóba jöhet. Szakmai gyakorlatként el lehet fogadni projektmunkát is, amelyet egy tanszéken végeztek a hallgatók, ha az időtartam eléri az OM rendeletben meghatározott mértéket.

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 2015 szeptemberétől életbe lépett rendelkezései szerint: szakmai gyakorlat csak olyan cégnél végezhető, amely erre írásos megállapodást kötött az egyetemmel; a 6 hetet elérő szakmai gyakorlatok esetén a cégeknek bért kell fizetniük a hallgatóknak és erre szerződést kell kötniük velük; költségvetési szervek esetén a gyakornokok számára nem kötelező bér fizetés. Amennyiben a cégek hozzájárulnak, az adataik felkerülnek az Informatikai Intézet honlapjára.

A múltbeli munkavégzést, amennyiben 2015 előtt történt, utólag  is el lehet számoltatni szakmai gyakorlatként.  Ehhez kérvényt kell írni az intézet vezetőjének, és a munkaszerződés másolatát és az elvégzett munka leírását be kell csatolni. Ezután ő dönt, hogy elfogadja-e a korábbi munkavégzést szakmai gyakorlatnak.

Amikor a hallgató megkapta az engedélyt, akkor a gyakorlatot megkezdheti. Nem szükséges napi 8 óraban végezni, attól el lehet térni, lehet kevesebb pl. napi 2, 4, 6 órás is a gyakorlat, arányosan hosszabb ideig. A napi/heti munkaidő közben változhat is. A gyakorlatot egy kijelölt cégnél kell elkezdeni és ugyanott kell befejezni. Váltani közben nem lehet! A szakmai gyakorlatot csak indokolt esetben, a felelős oktató engedélyével lehet megszakítani, két részre osztani. Ha valamiért meghiúsul a gyakorlat, akkor egy újabb cégnél elölről kell kezdeni.

A hallgató a munkavégzésről heti részletezettségű munkanaplót vezet, amiben feltünteti, hogy azon a héten milyen feladatokkal bízták meg és abból mit teljesített, valamint az adott héten letöltött munkaidőt órákban. A gyakorlat végén a munkahelyi vezető írásos véleményt és igazolást ad a gyakorlat teljesítéséről. Az értékelés aláírás: teljesítette / nem teljesítette.

A gyakorlat NEPTUN adminisztrációja a következőképpen történik: amikor a teljesítés megtörtént, akkor a munkatervet és az igazolást a hallgató leadja a felelős oktatónak, és a soron következő szorgalmi időszak elején felveszi az NEPTUN-ban a szakmai gyakorlat kurzust. A felelős oktató a tárgyfelvételt követő vizsgaidőszakban bejegyzi a szakmai gyakorlat teljesítését. A szakmai gyakorlat teljesítésének ajánlott ideje a végzés előtt egy évvel a nyári szünetben, vagy az utolsó évben, amikor már a szakdolgozat / diplomamunka készítés folyik. A szakmai gyakorlaton az ipari partner által kiadott munka képezheti a szakdolgozat, diplomamunka alapját.

Dr. Alexin Zoltán