Jelenlegi hely

A hallgatók számítógép-használati munkarendje

A hallgatók kötelesek a Munkarendben foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozni, a tűzvédelmi oktatással együtt.

Jelen szabályzat mellett az erőforrások használatára a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzata (www.niif.hu/aup), valamint a Szegedi Tudományegyetem Számítógépes Infrastruktúra Szabályzata (www.u-szeged.hu/szabalyzatok) is vonatkozik, melyeket a hallgatók kötelesek megismerni és betartani.

Az Irinyi Kabinet informatikai szolgáltatásai az egyetemi oktatással összefüggő célokra használhatók. Ezen túl a hallgatók diplomamunkájuk/vizsgadolgozatuk, tudományos diákköri dolgozatuk elkészítéséhez (egyedi engedély birtokában az Intézet keretein belül végzett kutatási tevékenységükhöz) vehetik igénybe a Kabinet szolgáltatásait.

Nem használhatók a Kabinet erőforrásai semmilyen üzleti jellegű célra, illetve ilyen tevékenységek reklámozására, terjesztésére.

Tilos a hallgató számára biztosított jogosultságok (felhasználói azonosító/jelszó, munkahely-használati jog) bárkinek történő átadása. Tilos a hallgató számára nem biztosított erőforrások, szolgáltatások, jogosultságok, kvóták és adatok megszerzése, illetve az ilyen célú kísérletezés. A Szabályzat rendelkezései szerint az ilyen jellegű korlátozások megszegése a géphasználattól való meghatározott idejű eltiltást von maga után.

A hallgató köteles együttműködni az üzemeltető személyzettel (operátor, rendszergazda, teremfelügyelő). Utasításaikat még ellenkező véleménye esetén is végre kell hajtania. Utólag panasszal élhet az Informatikai Intézet vezetőjénél. A számítógépes termekben, illetve a Kabinet egész területén dohányozni, étkezni, italt fogyasztani tilos.

Mobiltelefon csak a Kabinet folyosóján használható, mások zavarása nélkül. Ne töltsük a mobiltelefont a számítógép USB portjáról és az elektromos hálózatról sem!

Az egyéni munkát végző hallgatók a munka elkezdésekor és befejezésekor kötelesek kitölteni a teremben elhelyezett gépnapló megfelelő rovatait, s ellenőrizni a használatba vett berendezés leltár szerinti tartozékainak meglétét. Az esetleges leltárhiányt azonnal jelenteniük kell az ügyeletes teremfelügyelőnek.

A számítógépeket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Tilos az eszközök megbontása, átkonfigurálása, a szoftverek és hardver elemek megrongálása, működőképességük veszélyeztetése. Tilos a számítógépes és elektromos hálózat megbontása, abba idegen eszköz csatlakoztatása. A hallgatók kötelesek jelenteni a teremfelelősnek a gépek meghibásodását, a munkát akadályozó, zavaró körülményeket.

Tantermi órán kívül a hallgató egyidejűleg csak egyetlen munkaállomáson jelentkezhet be, zsúfoltság esetén maximum 2 órára.

Mivel a munkaállomások USB portja pen-drive használatára van felkészítve, ezért kérjük, hogy egyéb eszközöket ne csatlakoztasson a számítógéphez. Ezen eszközök működését, hibamentes használatát nem tudjuk garantálni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munka befejezésekor a tartalom megőrzése érdekében a pen-drive-ot szabályosan csatlakoztassa le.

Tilos a játékprogramok és a peer-to-peer (fájlmegosztó) programok telepítése, futtatása, valamint külső merevlemez számítógéphez csatlakoztatása.

A Kabinetben ottfelejtett eszközökért nem tudunk felelősséget vállalni. Kérjük, hogy a talált tárgyakat az ügyeletes operátornak adják át.

Informatikai Intézet