You are here

MTA LENDÜLET PROGRAM 2015-2020

Pályázat neve: 
MTA LENDÜLET PROGRAM 2015-2020
Rövid összefoglalás: 

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében nyílt pályázati eljárású felhívást tesz közzé 2015-ben induló kutatócsoportok létrehozására az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteibenés a hazai egyetemeken.

A Lendület program célja az akadémiai intézmények és egyetemi kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást, nem pedig az, hogy már meglévő csoportokat támogasson. Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 2015-ben rendelkezésre álló várhatóan 400 M Ft-ból megközelítőleg 8-12 új kutatócsoport indítható. A teljes támogatási időszak - a jelen pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint - maximum 5 év.

Lehetséges pályázók köre:

Lendület I. - Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók.

Lendület II. - Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók.

Bővebb információk: http://mta.hu/lendulet/?node_id=26716

Bővebben: 

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület program keretében nyílt pályázati eljárású felhívást tesz közzé 2015-ben induló kutatócsoportok létrehozására az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteiben (a továbbiakban: akadémiai intézmények) és a hazai egyetemeken (a továbbiakban együttesen: kutatóhely). A Lendület program célja az akadémiai intézmények és egyetemi kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást, nem pedig az, hogy már meglévő csoportokat támogasson. Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 2015-ben rendelkezésre álló várhatóan 400 M Ft-ból megközelítőleg 8-12 új kutatócsoport indítható. A teljes támogatási időszak - a jelen pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint - maximum 5 év.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Lendület-kutatócsoport vezetésére tudományos fokozattal rendelkező kutatók - életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően - az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I. - Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Starting" vagy „Consolidator" kategóriájában.

Lendület II. - Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator" vagy „Advanced" kategóriájában.

Mindkét kategóriában egyaránt lehet pályázni akadémiai intézményekbe és hazai egyetemekre is. A Lendület I. és II. közötti választást a pályázóknak a befogadó kutatóhely vezetőjével egyeztetve kell mérlegelniük. Korhatárkedvezmény az MTA esélyharmonizációs keretprogramjában foglalt feltételeknek megfelelően kérhető.

2. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó akadémiai intézmény vezetője vagy a befogadó egyetem rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be.

3. A támogatás minimális összege évi 20 M Ft, maximális összege az I. kategóriában évi 50, a II. kategóriában évi 60 M Ft lehet.

4. A pályázatban kizárólag új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója ‒ nemzetközi értékelés szerint ‒ kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni. Az elbírálás során a természettudományok, a műszaki tudományok és az élettudományok területén előnyt élveznek a kísérleti témájú pályázatok.

5. A leendő kutatócsoport-vezetőkkel szemben elvárás, hogy az elkövetkező 10-15 évben aktív kutatói és kutatásvezetői munkát végezzenek, és a Lendület-támogatás ideje alatt vagy annak végén ERC (esetleg más nemzetközi) kiválósági pályázatot nyerjenek el, vagy H 2020 nagypályázat konzorciumi témavezetői legyenek. Ugyancsak elvárás, hogy a tervezett kutatás mind tudományos, mind pályázati szempontból növelje a befogadó kutatóhely versenyképességét.

6. A Lendület II. kategóriában kötelező, a Lendület I. kategóriában előnyt jelentő pályázati feltételek:

a) A pályázó szakterületének nemzetközileg elismert tudományos műhelyeiben szerzett tudományos fokozat, posztdoktori kutatási tapasztalat és kutatói vagy oktatói állás.

b) A pályázó önálló tudományos eredményeit szakterülete vezető tudományos folyóirataiban folyamatosan közölte és közli, több alkalommal volt tudományos konferenciák meghívott előadója, és már nyert el saját jogon kutatási pályázatot.

7. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a befogadó kutatóhely alkalmazásában áll, a Lendület-projektre pályázatot csak kivételesen indokolt esetben, s kizárólag új kutatási téma elindítására nyújthat be.

8. Jelenlegi kutatóhelyén végzendő Lendület-projektre nem nyújthat be pályázatot teljes állású vezetői (tanszékvezető, intézetigazgató, magasabb vezető) megbízással vagy kinevezéssel rendelkező egyetemi oktató vagy teljes állású vezetői (osztályvezető, főosztályvezető, magasabb vezető) megbízással vagy kinevezéssel rendelkező kutató.

Benyújtási határidő: 
2015-01-13