You are here

Tanszékcsoporti szeminárium

Félév: 
2014/15 I. félév
Helyszín: 
Árpád tér 2. II. em. 220. sz.
Dátum: 
2014-10-28
Időpont: 
14:00-15:00
Előadó: 
Sarcevic Péter
Cím: 
Intelligens rendszerek a közlekedésben
Absztrakt: 
Az utóbbi évtizedekben a mesterséges intelligencia alkalmazása
széleskörűen elterjedt mindennapjaink rendszereiben, így a szárazföldi
közlekedés különböző területein is.
Az intelligens közlekedési rendszerek (Intelligent Transportation Systems,
ITS) fejlett alkalmazások, amelyek célja, hogy a szállítási módszerek és
forgalomirányítás terén innovatív szolgáltatásokat nyújtsanak, illetve
hogy lehetővé tegyék a felhasználók jobb informálását, annak érdekében,
hogy biztonságosabban, összehangoltabban és „okosabban” használják a
rendelkezésre álló erőforrásokat.
Az ITS-be sorolandók a navigációs rendszerek, adaptív közlekedésirányító
rendszerek, különböző üzeneteket közlő jelzések (pl. torlódás), ANPR,
büntető rendszerek (sebesség, piros lámpa), parkoló rendszerek, időjárási
információs rendszerek, stb.
A legfontosabb alkalmazások közé tartoznak a közlekedésirányító
rendszerek, amelyek közül a fejlettebbek a beléjük implementált
intelligens algoritmusok segítségével váltják a lámpák állapotait a
forgalom és a szomszédos kereszteződések, vagy akár az egész hálózat
állapotának függvényében. Céljuk a minél rövidebb várakozási idők elérése
és így egyben a környezetszennyezés csökkentése.
Szintén fontos alkalmazás a szállítási útvonalak megalkotása, amely magába
foglalja az útvonaltervezést és az új utak megfelelő tervezését
(útburkolatok választására, szükséges sávok számának meghatározása, stb.).
E két alkalmazásnak, de a büntető rendszereknek, az ANPR-nek és parkoló
rendszereknek is, fontos részét képezi a forgalom felmérése. Ebből
kifolyólag napjainkban folyamatosan  fejlesztik ki az új járműdetektálási
technológiákat, illetve tökéletesítik a meglévőket, annak érdekében, hogy
az eszközök alkalmasak legyenek sebesség megfigyelésére, forgalom
számlálására, jelenlét érzékelésére, járműosztályozásra és mozgás közbeni
súlymérésre.
Az előadás fő részét ezen technológiák áttekintése képezi, illetve egy
korábbi fejlesztés bemutatása, amely egy mágneses szenzor alkalmazásával
végez járműészlelést és osztályozást.