You are here

Hardver-szoftver Bizottság

Elnök : Dr. Nagy Antal
Tagok: Angyal Tamás
Dr. Bánhelyi Balázs
Bella Gábor
Dr. Berend Gábor
Dr. Gazdag Zsolt
Hecskó Gabriella
Kocsorné Sebő Marianna
Dr. Mingesz Róbert
Sógor Zoltán